• ca
  • en
  • es

Canvi del paradigma empresarial

El canvi de paradigma empresarial és un canvi d’espai.

Les empreses avui es transformen i canvien cada vegada amb més freqüència. Es reinventen per obrir mercat, trobar nous nínxols o desenvolupar nous serveis, productes i idees. Però un dels canvis més importants amb diferència és el mental. És aquell canvi de paradigma empresarial que beu de nous conceptes. Una mutació en el sistema organitzatiu que substitueix antics mètodes de treball jeràrquics per noves formes organitzatives més transparents i horitzontals.

Qui o què ha provocat la necessitat del canvi? o més aviat la pregunta seria quin és l’origen de tots els canvis de cicle en la història. Els nous progressos científics, tecnològics, artístics i múltiples àrees de treball fan que s’hagi de revisar les formes d’organització amb l’objectiu de deixar pas als mateix d’una forma molt més fluïda.

Progrés és creixement i és innovació i per innovar és necasario ampliar els nostres coneixements i punts de vista.

Tot aquest avanç arriba a l’economia moderna globalitzada que és interdependent en els seus processos de producció, comercialització, inversió, fluxos financers i desenvolupament tecnològic.

És aquí on les empreses comencen a sentir creixents exigències de productivitat, on les lleis del mercat les obliguen a aprofundir i canviar estratègies i polítiques. S’ha de tornar a planejar-ho tot, de crear i innovar per adaptar-se i desenvolupar uan sensibilitat per anticipar-se a necessitats futures.

L’objectiu és sobreviure i desenvolupar-se en un complex entorn globalitzat i interdependent.

La renovació de l’espai, moment ideal per al canvi de paradigma empresarial

La situació actual de les empreses a tot el món els exigeix un canvi de paradigma empresarial, és a dir, que es plantegin negocis rendibles a curt i llarg terminis que permeti la seva supervivència en un entorn canviant.

Empreses amb visió, missió i objectius clarament definits. No només això sinó que l’equip de treball ha de adoptats i comprenerlos per assegurar un futur promissori i qualitat de vida per a tots els participants.

cambio de paradigma empresarial

El moment actual exigeix redissenyar contínuament la cultura organitzacional d’una empresa, per generar compromisos amb altres empreses, i amb la societat i desenvolupar nous projectes que vulguin millorar la qualitat de vida de la comunitat.

A més la competitivitat no ha de ser imposada, es tracta d’una participació compromesa de tots. Els empresaris tenen la responsabilitat social d’organitzar la producció de forma igualitària.

Aquest és un canvi de concepte i filosofia que abasta des de l’estratègia empresarial fins l’organigrama i el mètode de treball. Un canvi que s’està produint a nivell mundial i que ja comença a donar els seus primers resultats positius.

El canvi d’espai, tant si és la reforma d’un espai ja existent com la compra o lloguer d’un de nou, és el moment perfecte per començar a posar a la pràctica el nou paradigma de l’empresa que va a començar a basar-se més que en la recerca agressiva un benefici material, en un benefici emocional, de felicitat per a la gent de l’organització i els seus clients, socis de la seva comunitat.

L’organigrama i la distribució de l’espai

Pensem en el model clàssic d’oficina o empresa en el qual hi ha una forta jerarquia i un organigrama molt clar de càrrecs piramidal de més a menys poder. La cúpula està situada a les parts altes de l’edifici o en una zona reservada. Els oficinistes es troben amuntegats en cubicles i els comandaments intermedis són, aquí, al mig. La manera en la qual cada membre de l’empresa sentirà seus estatus crearà indefectiblement una fractura organitzacional.

Es requereix d’una nova forma de dirigir i guiar les empreses, que ofereixi un mètode humanista i integrador, on el pensament administratiu i els seus valors ètics adquireixin cada vegada més importància.

No obstant això, ara les empreses estan canviant, refrescant els seus mètodes i apoderant als seus empleats. Som a l’era digital, dels social mitjana a la qual tothom té opinió i la pot fer valer. Les organitzacions d’avui aposten pel desenvolupament professional dels seus integrants al mateix temps que per oferir al món un servei o producte necessari.

La distribució de l’espai de treball és el reflex de l’estil organitzatiu i de la distribució de poder.

Alguns canvis importants que s’han produït i altres s’estan produint.

  • D’operar en un mitjà definit i de certa estabilitat (fins als anys 70-80); a operar en un medi poc definit i en constant canvi i moviment. Aprendre a gerenciar la incertesa i la complexitat.
  • De la disposició per realitzar tasques concretes, de determinada reiteració; a l’habilitat per a realitzar activitats creant expectatives i motivació entre els seus seguidors.
  • De la capacitat per al treball individual, a la capacitat per a crear i integrar equips.
  • D’una formació tècnica-específica, a una formació integral que li permeti la interpretació adequada dels fenòmens i tendències de l’entorn i anticipar-se a aquestes.
  • Necessitat de ser creatius en el treball aportant idees d’innovació i superació de problemes.
  • Empoderament dels equips de treball.
  • Igualtat en la presa de decisions clau en l’empresa i fins i tot compartició de la responsabilitat en les mateixes.

Tot això demana un nou model d’espai de treball que doni suport aquestes noves concepcions que les afavoreixi i les fomenti.

Fer que l’equip s’integri en el canvi d’espai

Avui es requereix una empresa orientada a la creació de valor per a tots els actors: empresaris, executius, col·laboradors, assessors, treballadors de confiança i de base. Donar un nou enfocament a l’administració de les empreses que requereix un gran sentit ètic, moral, social i jurídic.

Crear valor econòmic creanod valor social, perquè la supervivència i èxit de les empreses depèn de l’eficiència i eficàcia del seu personal, dels seus sistemes i processos. L’accés a tecnologies punta i capacitat de resposta ràpida i amb qualitat per satisfer els seus clients que cada dia tens més ofertes i són més exigents.

Els processos de millora contínua, la instrumentació de models de qualitat, la reenginyeria de processos i els sistemes d’avaluació integral, no són en si mateixos un fi, sinó un mitjà que permetrà que les empreses tinguin cada dia una posició més reeixida.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies